Serwisy PANSA:

Współpraca PAŻP i Sił Powietrznych w obszarze szkolenia i rozwoju personelu ATMPorozumienie zawarto w celu:– Współpracy PAŻP i WSOSP w zakresie szkolenia i rozwoju personelu ATM.– Utworzenia przez WSOSP certyfikowanego Ośrodka Szkolenia Lotniczego Służb ATM;– Wzajemnego świadczenia usługi w zakresie szkolenia i rozwoju personelu ATM (w oparciu o umowy szczegółowe;– Wzajemnego udostępniania bazy dydaktycznej do celów szkoleniowych;– Wspólnej organizacji konferencji i seminariów poświęconych wymianie doświadczeń w zakresie systemów ATM/CNS z regularnością umożliwiającą stały rozwój personelu ATM/CNS;– Bieżącej wymiany publikacji i innych opracowań tematycznych znajdujących zastosowanie w szkoleniu lotniczym;– Wymiany kadry dydaktycznej w celu zapewnienia stałego rozwoju, w szczególności przez wymianę doświadczeń dydaktycznych i operacyjnych;– Realizacji innych zagadnień z zakresy szkolenia służb ATM.Porozumienie podpisano mając na uwadze stanowisko Rady Europejskiej w kwestii transportu lotniczego zawarte w Strategii Lizbońskiej, koncentrującej się na utworzeniu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, stopniowej integracji zarządzania ruchem lotniczym w sferze cywilnej i wojskowej, lepszej koordynacji polityki zasobów ludzkich w sektorze zarządzania ruchem lotniczym oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i proceduralnych w tych obszarach.Ponadto uwzględniono stanowisko Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wspólnotowej licencji kontrolera ruchu lotniczego, zalecenia NATO w sprawie licencjonowania, szkolenia i zatrudniania personelu zarządzającego ruchem lotniczym w operacjach prowadzonych przez NATO oraz regulacje zawarte w krajowym prawie lotniczym, że właściwym kierunkiem działań jest ujednolicenie systemu szkolenia personelu służb ruchu lotniczego.Podpisane porozumienie otwiera nowy rozdział we wzajemnej współpracy, sygnalizowany już w latach 1998/2000 w Koncepcji Jednolitego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym.

Jego główne kierunki i wskazania zostały ponownie podjęte w roku 2007 i są kontynuowane w 2008 przez kierownictwo PAŻP, Dowództwo Sił Powietrznych oraz Wyższą Oficerską Szkołę Sił Powietrznych.

W działania zaangażowali się osobiście: prezes Krzysztof Banaszek, gen. broni. pil. Andrzej Błasik, gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel.Równolegle do działań w obszarze szkoleń prowadzone są stałe prace w zakresie przestrzeni powietrznej, bieżącej koordynacji pracy służb, systemów wymiany danych i łączności oraz utrzymania systemów nawigacyjnych. Szczegóły dotyczące tych obszarów oraz wyniki współpracy przedstawiane będą na bieżąco.


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...