Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Współpraca PAŻP i Sił Powietrznych w obszarze szkolenia i rozwoju personelu ATMPorozumienie zawarto w celu:– Współpracy PAŻP i WSOSP w zakresie szkolenia i rozwoju personelu ATM.– Utworzenia przez WSOSP certyfikowanego Ośrodka Szkolenia Lotniczego Służb ATM;– Wzajemnego świadczenia usługi w zakresie szkolenia i rozwoju personelu ATM (w oparciu o umowy szczegółowe;– Wzajemnego udostępniania bazy dydaktycznej do celów szkoleniowych;– Wspólnej organizacji konferencji i seminariów poświęconych wymianie doświadczeń w zakresie systemów ATM/CNS z regularnością umożliwiającą stały rozwój personelu ATM/CNS;– Bieżącej wymiany publikacji i innych opracowań tematycznych znajdujących zastosowanie w szkoleniu lotniczym;– Wymiany kadry dydaktycznej w celu zapewnienia stałego rozwoju, w szczególności przez wymianę doświadczeń dydaktycznych i operacyjnych;– Realizacji innych zagadnień z zakresy szkolenia służb ATM.Porozumienie podpisano mając na uwadze stanowisko Rady Europejskiej w kwestii transportu lotniczego zawarte w Strategii Lizbońskiej, koncentrującej się na utworzeniu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, stopniowej integracji zarządzania ruchem lotniczym w sferze cywilnej i wojskowej, lepszej koordynacji polityki zasobów ludzkich w sektorze zarządzania ruchem lotniczym oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i proceduralnych w tych obszarach.Ponadto uwzględniono stanowisko Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wspólnotowej licencji kontrolera ruchu lotniczego, zalecenia NATO w sprawie licencjonowania, szkolenia i zatrudniania personelu zarządzającego ruchem lotniczym w operacjach prowadzonych przez NATO oraz regulacje zawarte w krajowym prawie lotniczym, że właściwym kierunkiem działań jest ujednolicenie systemu szkolenia personelu służb ruchu lotniczego.Podpisane porozumienie otwiera nowy rozdział we wzajemnej współpracy, sygnalizowany już w latach 1998/2000 w Koncepcji Jednolitego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym.

Jego główne kierunki i wskazania zostały ponownie podjęte w roku 2007 i są kontynuowane w 2008 przez kierownictwo PAŻP, Dowództwo Sił Powietrznych oraz Wyższą Oficerską Szkołę Sił Powietrznych.

W działania zaangażowali się osobiście: prezes Krzysztof Banaszek, gen. broni. pil. Andrzej Błasik, gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel.Równolegle do działań w obszarze szkoleń prowadzone są stałe prace w zakresie przestrzeni powietrznej, bieżącej koordynacji pracy służb, systemów wymiany danych i łączności oraz utrzymania systemów nawigacyjnych. Szczegóły dotyczące tych obszarów oraz wyniki współpracy przedstawiane będą na bieżąco.


Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...