Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Współpraca Międzynarodowa

W zakresie współpracy międzynarodowej głównym celem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest realizacja celów strategicznych, operacyjnych i rozwojowych poprzez aktywne włączenie w prace różnych grup, inicjatyw oraz zrzeszeń międzynarodowych.

Dzięki członkostwu w najważniejszych lotniczych organizacjach międzynarodowych, takich jak ICAO, EASA, CANSO i EUROCONTROL, aktywnej współpracy z Komisją Europejską i Network Managerem, pracom nad rozwojem Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (ang. Single European Sky) i udziale w projektach SESAR Deployment Manager oraz SESAR Joint Undertaking, a także uczestnictwu w kluczowych inicjatywach podmiotów zarządzających ruchem lotniczym, takich jak A6 Alliance, GATE ONE, B4 Consortium oraz szerokim kontaktom bilateralnym, PAŻP aktywnie wpływa na obecny oraz przyszły kształt europejskiego sektora zarządzania ruchem lotniczym.

BalticFAB

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej współpracuje ściśle ze swoim litewskim odpowiednikiem – Oro Navigacija – współtworząc funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej BalticFAB. Podobnie jak inne europejskie FAB-y, BalticFAB powstał na mocy prawa europejskiego. PAŻP, wspólnie z Oro Navigacija, realizuje współpracę operacyjną, techniczną i komunikacyjną zarówno z państwami ościennymi, jaki i z pozostałymi europejskimi funkcjonalnymi blokami przestrzeni powietrznej w ramach inicjatywy InterFAB.

Szukaj...