Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Wystąpienie p. o. Prezesa PAŻP na kieleckiej konferencji infrastrukturalnej

W Kielcach 15 i 16 maja przy okazji XIV Międzynarodowych Targów „AUTOSTRADA-POLSKA”, licznie zebrani przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, regionalnych portów lotniczych, jednostek organizacyjnych lotnictwa cywilnego, środowisk samorządowych i wykładowcy wyższych uczelni w Polsce, przez trzy dni rozmawiali o perspektywach branży lotniskowej.W swoim odczycie zatytułowanym ZAPEWNIANIE SŁUŻB I SYSTEMÓW RUCHU LOTNICZEGO NA POLSKICH LOTNISKACH, prezes PAŻP omówił m.in. planowane inwestycje PAŻP w poszczególnych lotniskach oraz realizację trudnych i kosztownych przedsięwzięć natury zarówno technicznej, jak i organizacyjnej związanych z Euro 2012.Krzysztof Banaszek, w słowach skierowanych do obecnych na sali przedstawicieli samorządów zainteresowanych budową nowych lotnisk podkreślił iż istnieje prawna możliwość samodzielnego finansowania lub aplikowania o środki unijne przez spółki zarządzające lotniskami, instalacji radarów kontroli zbliżania, czy systemów ILS, a następnie oddawania go PAŻP w odpłatną dzierżawę.Materiały konferencyjne PAŻP:PREZENTACJA PAŻP

Treść odczytu PAŻP
Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...