Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Wzmacnianie współpracy pomiędzy PAŻP i UkSATSE

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PANSA) i Państwowa Administracja Ukraińskich Służb Ruchu Lotniczego (UkSATSE) podpisały w niedzielę (9 lipca) list intencyjny, który przewiduje głębszą współpracę na płaszczyźnie szkoleniowej, infrastrukturalnej i operacyjnej, a także wsparcie dla harmonijnego rozwoju ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej Polski i Ukrainy.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...