Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Wzmożone loty BSP nad Odrą

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową dotyczącą zanieczyszczenia rzeki Odry, Główny Inspektor Ochrony Środowiska w dniach od 12 do 18 sierpnia monitoruje koryto rzeki na odcinku od Kanału Gliwickiego do ujścia do Zalewu Szczecińskiego z wykorzystaniem dronów.

Loty operacyjne BSP w trybie VLOS na rzecz ochrony środowiska są przeprowadzane w godzinach dziennych na wysokości do 100 m AGL

  1. na całej długości Kanału Gliwickiego z uwzględnieniem przyległych obszarów (100 m na każdą stronę),
  2. nad rzeką Odrą na odcinku od Kanału Gliwickiego do Nysy Łużyckiej (zachodnia granica RP), z uwzględnieniem przyległych obszarów (100 m na każdą stronę),
  3. nad rzeką Odrą na odcinku od Nysy Łużyckiej (wzdłuż granicy RP) do ujścia Odry do Zalewu Szczecińskiego, z uwzględnieniem przyległego obszaru (100 m od prawego brzegu).

 

W związku z powyższym zostało opublikowane ostrzeżenie nawigacyjne w formie NOTAM N4409/22 o treści:

WZMOZONE LOTY Z WYKORZYSTANIEM BEZZALOGOWYCH STATKOW POWIETRZNYCH UAV NA TRASIE:
OD PUNKTU 501925N 0183832E DO PUNKTU 502140N 0180816E KORYTO KANALU GLIWICKIEGO.
NASTEPNIE WZDLUZ RZEKI ODRA DO PUNKTU 502140N 0180816E (ZALEW SZCZECINSKI).
100M PO OBU STRONACH (W STREFIE GRANICZNEJ 100M TYLKO PO POLSKIEJ STRONIE).
GRANICE PIONOWE: GND – 100M AGL/1000M AMSL MAKSYMALNIE.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas lotów w pobliżu koryta rzeki Odry.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...