Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Za nami drugi dzień na World ATM Congress 2021

Drugi dzień WAC 2021 w Madrycie przebiegł pod znakiem współpracy cywilno-wojskowej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zorganizowała panel dyskusyjny na ten temat, w którym udział wzięli generał Tomasz Piotrowski, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, prezes litewskiej ORO Navigaciji, Saulius Batavičius oraz prezes PAŻP Janusz Janiszewski. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że lotnicza współpraca cywilno-wojskowa jest konieczna w obecnej sytuacji geopolitycznej.

– Należy wypracować przestrzeń do działania, do której będą docierały wszelkie dane, którymi będziemy się mogli wymieniać, którymi będziemy zarządzać wszyscy. Współpraca cywilno-wojskowa jest dziś kluczowa – powiedział szef Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i dodał, iż można tego dokonać dzięki nowoczesnym technologiom, które już są wdrażane. Prezes wyraził nadzieję, że w ciągu pięciu najbliższych lat, zacznie działać w Polsce iTEC v3 – system nowej generacji do zarządzania ruchem lotniczym, który jest elementem budowy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, a cyfrowy obraz pozwala śledzić trajektorię lotu 4D i znacznie wcześniej przewidywać potencjalne zagrożenia. Wdrożenie takiego rozwiązania przez wojsko, dałoby pełen obraz sytuacyjny polskiej przestrzeni powietrznej, co z kolei pozwoliłoby na podejmowanie szybkich reakcji. Sytuacja rozwija się w sposób dynamiczny. Odpowiedzią na nią są nowe rozwiązania technologiczne – jednym z nich jest wykorzystanie dronów. Loty bezzałogowe w szerokim aspekcie wykorzystywane są przez armię, ale nie tylko, dlatego ten obszar działania powinien zostać uporządkowany.

Koordynacja strategii systemów zarządzania ruchem lotniczym na poziomie europejskim, to był główny temat spotkania Rady Sterującej A6 Alliance pod przewodnictwem Janusza Janiszewskiego, prezesa PAŻP. Było to także pierwsze spotkanie na żywo po prawie 2 latach spotkań online. Tego dnia odbyło się również spotkanie grupy komunikacyjnej A6, której przewodniczy Piotr Bożyk z Działu Komunikacji PAŻP. Omówiono na nim szereg inicjatyw, którymi zajmuje się A6, a także dyskutowano o planie komunikacji na kolejne miesiące.

Kolejnym ważnym punktem tego dnia był panel w FABEC OPS THEATRE. Wziął w nim udział Michał Mikołajczak, Dyrektor Operacyjny PAŻP. Panel dotyczył odzyskiwania niestabilnego ruchu lotniczego. Paneliści dyskutowali o swoich doświadczeniach związanych z wahaniami ruchu lotniczego na poziomie ACC.

Doszło także do szeregu spotkań bilateralnych. Prezes Janusz Janiszewski rozmawiał m.in. z przedstawicielami włoskiej firmy ENAV. Wśród tematów znalazł się system iTECv3, a więc cyfrowe zarządzanie przestrzenią powietrzną nowej generacji oraz sposób na zbudowanie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.

Punkt ekspozycyjny PAŻP, gdzie prezentowany był z kolei system PansaUTM, odwiedzany był przez tłumy osób zainteresowanych koordynacją lotów dronów. Nasi eksperci prezentowali system, rozmawiali i odpowiadali na wiele pytań. Wśród naszych gości byli m.in. przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, eksperci z litewskiej agencji żeglugi powietrznej, czy prezesi firm technologicznych.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...