Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Zakończyło się ćwiczenie RENEGADE/SAREX 23

W piątek 26 maja 2023 roku, w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, odbyło się podsumowanie ćwiczenia taktyczno-specjalnego pk. RENEGADE/SAREX-23 z udziałem mediów.

Uroczystego podsumowania ćwiczenia, dokonał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski.

Po powitaniu gości i przedstawicieli mediów pan generał podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, zaplanowanie i sprawne przeprowadzenie ćwiczenia. Dowódca podkreślił, że wszystkie zaplanowane epizody, a było ich siedem, zostały przeprowadzone z sukcesem. Zaznaczył przy tym, że najsilniejszą stroną tegorocznego ćwiczenia i zarazem największą satysfakcją był czynnik ludzki i współpraca personelu cywilnego i mundurowego, jednak proces wyciągania ostatecznych wniosków jeszcze będzie trwał.

Z uwagi na wyjątkową datę dzisiejszego spotkania, generał na zakończenie złożył życzenia wszystkim Mamom z okazji ich święta.

Podziękowania za udział w ćwiczeniu RENEGADE/SAREX złożyli również przedstawiciele: Wojsk Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Głównym celem ćwiczenia RENEGADE/SAREX 23 było sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu Obrony Powietrznej oraz ratownictwa lotniczego, morskiego i bojowego.

Organizatorem przedsięwzięcia było Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

Podczas tegorocznej edycji ćwiczenia przeprowadzonych zostało siedem epizodów w przestrzeni powietrznej RP, rozegranych na obszarach województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego.

Pierwszy z epizodów zakładał uprowadzenie cywilnego statku powietrznego, jako możliwego środka ataku o charakterze terrorystycznym, stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Kolejne epizody od drugiego do piątego związane były z przeprowadzeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczych po zdarzeniach lotniczych na obszarze lądowym, w terenie zurbanizowanym, trudno dostępnym rejonie o dużym stopniu zalesienia oraz nad rozległym akwenem wodnym. Epizod szósty dotyczył prowadzenia misji poszukiwawczo-ratowniczej w Zatoce Gdańskiej i wiązał się z zaangażowaniem sił powietrznych, nawodnych i lądowych. Siódmy i zarazem ostatni związany był natomiast z prowadzeniem bojowych działań poszukiwawczo-ratowniczych po zdarzeniu lotniczym w rejonie aktywności grup terrorystycznych.

Podsumowanie ćwiczenia RENEGADE/SAREX 23 fot. Arkadiusz Dwulatek – Wojsko Polskie

W ćwiczeniu wzięły udział podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie oraz prowadzenie działań ratowniczych i ratunkowych, między innymi: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, dyżurne siły i środki służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) oraz systemu ratownictwa morskiego (SAR), w tym Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC ) oraz Centrum Ratownictwa Morskiego i Lotniczego (CRMiL). W szkoleniach uczestniczyły również właściwe Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, Systemy Państwowego Ratownictwa Medycznego, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Organizacji Pożytku Publicznego zajmujące się statutowo działaniami ratowniczymi m.in. GOPR, TOPR, czy WOPR.

W ramach trwającego ćwiczenia, pomiędzy rozgrywanymi epizodami, w niedzielę 21 maja 2023 roku, w miejscowości Kobyla Góra odbył się Wielki Piknik Służb Mundurowych pod hasłem ,,Akademia Ratownicza RENEGADE/SAREX-23’’. Głównym celem Pikniku, organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im gen. B. Kwiatkowskiego, było zaprezentowanie poszczególnych służb ratowniczych jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

Podsumowanie ćwiczenia RENEGADE/SAREX 23 fot. Arkadiusz Dwulatek – Wojsko Polskie

Podczas ceremonii otwarcia miało miejsce uroczyste wręczenie porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Dowódcą Operacyjnym RSZ a Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą Nocny Tropiciel RENEGADE/SAREX. W ramach porozumienia realizowana będzie współpraca m.in. w zakresie poszukiwania i ratowania ludzi, organizacji wspólnych szkoleń z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych, promocji oraz organizacji ćwiczeń, konferencji pikników, promowania działalności ASAR oraz służby wojskowej i innych wydarzeń związanych z promowaniem służb ratowniczych.

W Akademii Ratowniczej z udziałem zaproszonych gości oraz lokalnej społeczności uczestniczyło około 40 różnych formacji ratowniczych wojska, Policji, straży służb medycznych czy administracji.

Współorganizatorami wydarzenia były m.in.: Akademia Kaliska, gmina Kobyla Góra, Komenda Główna Policji, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR, Wodna Służba Ratownicza oraz partner społeczny DO RSZ Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Nocny Tropiciel RENEGADE/SAREX.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...