Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Zmiana granic poziomych strefy TRA25 (Wólka Radzymińska)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o wprowadzeniu zmiany granic poziomych strefy TRA25 (Wólka Radzymińska), która wejdzie w życie 20 kwietnia br.

Zakres zmiany obejmuje modyfikację przebiegu granic poziomych strefy TRA 25 (bez zmiany jej granic pionowych) i wynika ze skarg mieszkańców miejscowości Wólka Radzymińska oraz ma na celu modyfikację granic strefy TRA25 dla minimalizacji uciążliwości hałasowych.

Na podstawie dostępnych zdjęć lotniczych wskazane zostały nowe granice strefy, zgodnie z wizualizacją na rysunku poniżej. Granice poziome strefy zostały dobrane tak, aby uniknąć kolizyjności z opublikowanymi trasami VFR (w szczególności z trasą pomiędzy punktami EPWA DELTA – EPWA JULIETT), oraz opublikowanymi procedurami IFR dla lotniska EPMO.

Rys. 1: Nowe (niebieski) i stare (fioletowy) granice TRA25 na tle dostępnych zdjęć lotniczych.
Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...