Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
System Pandora - mapa

Zmiany w zasadach publikacji AIP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że AIM Polska stosując się do zaleceń ICAO (patrz: Electronic Bulletin EB021 – Request to limit information provided under the AIRAC system on 13 MAR 2020 due to the expansion of COVID-19) ograniczy do minimum ilość publikowanych zmian. W kolejnym cyklu AIRAC ukażą się dane, które dawcy uznali za niezbędne do wprowadzenia do AIP.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...