Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Zestawienie opóźnień w ruchu lotniczym w maju i czerwcu 2008.

średni czas opóźnień w ruchu lotniczym w 2007 r. wzrósł do 2,1 minuty z 1,9 minuty w poprzednim roku. Prognozy na 2008 rok, zakładały, że w ślad za dynamicznym kilkunastoprocentowym wzrostem liczby wykonywanych lotów, podążać będzie średni czas opóźnień. Wbrew prognozom, opóźnienia w FIR Warszawa, nie tylko nie wzrosły ale nawet udało się je, poprzez […]

Sejm pochylił się nad projektem polskiej strategii kosmicznej.

Zarówno rządowy „Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych” jak i dokumenty strategiczne i planistyczne PAŻP zakładają wykorzystanie nawigacji satelitarnej (systemów GNSS) w lotnictwie – jako przyszłościowej globalnej metody pozycjonowania statków powietrznych zapewniającej wymagane przez ICAO parametry we wszystkich fazach lotu. Więcej informacji: Computerworld Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych

Szukaj...