Zestawienie opóźnień w ruchu lotniczym w maju i czerwcu 2008.

średni czas opóźnień w ruchu lotniczym w 2007 r. wzrósł do 2,1 minuty z 1,9 minuty w poprzednim roku. Prognozy na 2008 rok, zakładały, że w ślad za dynamicznym kilkunastoprocentowym wzrostem liczby wykonywanych lotów, podążać będzie średni czas opóźnień.Wbrew prognozom, opóźnienia w FIR Warszawa, nie tylko nie wzrosły ale nawet udało się je, poprzez działania organizacyjne oraz koordynacyjne, znacząco zredukować.W Rejonie Informacji Powietrznej Warszawa (zwanym zgodnie z akronimem nazwy angielskiej: FIR WARSZAWA), w czerwcu 2007 r. średnie opróżnienie wynosiło 4,4 minuty natomiast w maju tego roku wyniosło jedynie 1,3 minuty a w czerwcu nieco ponad dwie minuty.Zestawienie opóźnień w ruchu lotniczymPoprawa punktualności lotów przy stałym znaczącym wzroście ruchu – to duże osiągnięcie wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej, a zwłaszcza PAŻP i sł. ATS oraz zastosowaniu mechanizmów koordynacji CFMU i doskonalenia procedur operacyjnych.Ruch lotniczy i opóźnienia w 2007 roku oraz prognozy na rok 2008.pdf


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast