Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Zestawienie opóźnień w ruchu lotniczym w maju i czerwcu 2008.

średni czas opóźnień w ruchu lotniczym w 2007 r. wzrósł do 2,1 minuty z 1,9 minuty w poprzednim roku. Prognozy na 2008 rok, zakładały, że w ślad za dynamicznym kilkunastoprocentowym wzrostem liczby wykonywanych lotów, podążać będzie średni czas opóźnień.Wbrew prognozom, opóźnienia w FIR Warszawa, nie tylko nie wzrosły ale nawet udało się je, poprzez działania organizacyjne oraz koordynacyjne, znacząco zredukować.W Rejonie Informacji Powietrznej Warszawa (zwanym zgodnie z akronimem nazwy angielskiej: FIR WARSZAWA), w czerwcu 2007 r. średnie opróżnienie wynosiło 4,4 minuty natomiast w maju tego roku wyniosło jedynie 1,3 minuty a w czerwcu nieco ponad dwie minuty.Zestawienie opóźnień w ruchu lotniczymPoprawa punktualności lotów przy stałym znaczącym wzroście ruchu – to duże osiągnięcie wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej, a zwłaszcza PAŻP i sł. ATS oraz zastosowaniu mechanizmów koordynacji CFMU i doskonalenia procedur operacyjnych.Ruch lotniczy i opóźnienia w 2007 roku oraz prognozy na rok 2008.pdf


Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...