Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Sejm pochylił się nad projektem polskiej strategii kosmicznej.

Zarówno rządowy „Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych” jak i dokumenty strategiczne i planistyczne PAŻP zakładają wykorzystanie nawigacji satelitarnej (systemów GNSS) w lotnictwie – jako przyszłościowej globalnej metody pozycjonowania statków powietrznych zapewniającej wymagane przez ICAO parametry we wszystkich fazach lotu.Więcej informacji:

Computerworld

Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...