Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Wizyta Komitetu Obrony Powietrznej NATO w PAŻP

W ramach Seminarium w dniu 4 czerwca w godzinach 16.00-19.00 uczestnicy wizytowali Polską Agencję Żeglugi Powietrznej postrzeganej jako ustawowy element sytemu Obrony Powietrznej w czasie kryzysu i wojny. Delegacji przewodniczyli : – ze strony NATO – gen. dyw. Jaap S. Willemse (wiceprzewodniczący Komitetu NADC) – ze strony DSP – gen. dyw. Krzysztof Załęski (Szef Sztabu […]

Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej ważny do 2011 roku!

Wymóg certyfikacji został nałożony przez Unię Europejską rozporządzeniem (WE) Nr 550 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 10 marca 2004 w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Podstawowym celem certyfikacji jest jednoznaczne stwierdzenie, że instytucja spełnia, określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2096/2005 z 20 grudnia 2005 r., wspólne […]

Szukaj...