Serwisy PANSA:

Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej ważny do 2011 roku!

Wymóg certyfikacji został nałożony przez Unię Europejską rozporządzeniem (WE) Nr 550 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 10 marca 2004 w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.Podstawowym celem certyfikacji jest jednoznaczne stwierdzenie, że instytucja spełnia, określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2096/2005 z 20 grudnia 2005 r., wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej.Certyfikat został wydany na następne 3 lata. Decyzja została podjęta po przeprowadzeniu cyklu kontroli w ramach nadzoru bieżącego prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zadaniem PAŻP jest zapewnienie funkcjonowania bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej.Przeprowadzone kontrole i audyty potwierdziły zdolność Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do pełnej realizacji powyższych zadań. Przyznany Agencji certyfikat upoważnia do zapewniania służb żeglugi powietrznej w zakresie: służb ruchu lotniczego, informacji lotniczej, łączności, nawigacji i dozorowania.Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi PowietrznejCertyfikaty posiadane przez PAŻPOpłaty Nawigacyjne


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...