Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej ważny do 2011 roku!

Wymóg certyfikacji został nałożony przez Unię Europejską rozporządzeniem (WE) Nr 550 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 10 marca 2004 w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.Podstawowym celem certyfikacji jest jednoznaczne stwierdzenie, że instytucja spełnia, określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2096/2005 z 20 grudnia 2005 r., wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej.Certyfikat został wydany na następne 3 lata. Decyzja została podjęta po przeprowadzeniu cyklu kontroli w ramach nadzoru bieżącego prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zadaniem PAŻP jest zapewnienie funkcjonowania bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej.Przeprowadzone kontrole i audyty potwierdziły zdolność Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do pełnej realizacji powyższych zadań. Przyznany Agencji certyfikat upoważnia do zapewniania służb żeglugi powietrznej w zakresie: służb ruchu lotniczego, informacji lotniczej, łączności, nawigacji i dozorowania.Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi PowietrznejCertyfikaty posiadane przez PAŻPOpłaty Nawigacyjne


Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...