Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Wizyta Komitetu Obrony Powietrznej NATO w PAŻP

W ramach Seminarium w dniu 4 czerwca w godzinach 16.00-19.00 uczestnicy wizytowali Polską Agencję Żeglugi Powietrznej postrzeganej jako ustawowy element sytemu Obrony Powietrznej w czasie kryzysu i wojny.Delegacji przewodniczyli :

– ze strony NATO – gen. dyw. Jaap S. Willemse (wiceprzewodniczący Komitetu NADC)

– ze strony DSP – gen. dyw. Krzysztof Załęski (Szef Sztabu – Zastępca Dowódcy Sił Powietrznych)Powitania gości oraz prezentacji zadań, struktury organizacyjnej oraz roli PAŻP dokonał p.o. Prezesa Krzysztof Banaszek. Następnie Dyrektor Jacek Wawrzeńczyk i Pan Grzegorz Karaś przedstawili strukturę oraz zadania ATC i AMC z uwzględnieniem aspektów współpracy cywilno-wojskowej. W następnej kolejności głos zabrał Pan gen. dyw. Jaap S. Willemse dziękując za organizację wizyty i podkreślając rolę współpracy cywilno – wojskowej w kontekście wymagań europejskich opartych na statystykach i prognozach dotyczących wzrostu natężenia ruchu lotniczego oraz zagrożeń typu Renegade.W drugiej części wizyty uczestnicy seminarium zwiedzali Salę Operacyjną Kontroli Obszaru oraz Salę Operacyjną Centrum Zarządzania Przestrzenią Powietrzną co było ostatnim punktem programu wizyty w PAŻP.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...