PAŻP nabyła Pegasus 21 – nowy system zarządzania ruchem lotniczym

System obsługiwać będzie Polski Rejon Informacji Powietrznej (FIR Warszawa) obejmujący przestrzeń powietrzną nad polskim terytorium (obszarem lądowym, wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym RP) oraz tę przestrzeń nad wodami morza Bałtyckiego, w której na podstawie umów międzynarodowych działają polskie służby ruchu lotniczego. Wartość kontraktu to 25.333.308,95 EUR. Wdrażanie nowego systemu będzie się odbywać przy równoległym sprawnym […]