Katowice – Pyrzowice: Nowy ILS – pracuje!

Poniżej krótki harmonogram wykonanych prac: • 12 czerwca 2008 r. – prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej podpisał umowę z firmą Thales Group na zakup i zainstalowanie ILS na lotnisku Katowice – Pyrzowice. Wartość kontraktu to 2 928 752 zł. (Inwestycję PAŻP finansuje ze środków własnych). • 11 września 2008 r. – wojewoda śląski zatwierdził projekt […]