Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Katowice – Pyrzowice: Nowy ILS – pracuje!Poniżej krótki harmonogram wykonanych prac:

• 12 czerwca 2008 r. – prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej podpisał umowę z firmą Thales Group na zakup i zainstalowanie ILS na lotnisku Katowice – Pyrzowice. Wartość kontraktu to 2 928 752 zł. (Inwestycję PAŻP finansuje ze środków własnych).

• 11 września 2008 r. – wojewoda śląski zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę.

• 22 września 2008 r. – rozpoczęto prace budowlane.

• 6 listopada 2008 r. – uruchomienie systemu, po wykonaniu procesu testów (w tym obloty) i dopuszczeniu do operacyjnego wykorzystania zgodnie z obowiązującymi procedurami ULC.Ekspresowe tempo realizacji inwestycji nie byłoby możliwe gdyby nie doskonała współpraca PAŻP z administracją rządową i samorządowa oraz z zarządcą śląskiego lotniska. Jest to przykład wspólnego osiągania celów w obszarze szybko rozwijającego się w Polsce rynku usług lotniczych.Należy w tym miejscu podkreślić, że instalacja systemów ILS nie jest panaceum na wszystkie bolączki ciągłości operacji lotniczych – w szczególności funkcjonowania lotniska w czasie silnej mgły. Zasady wykonywania operacji lotniczych ICAO przewidują ograniczenie wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych m.in. poprzez obowiązkowe planowanie lotniska zapasowego dla każdego lotu.ILS (Instrument Landing System) to system wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności. Ma za zadanie prowadzić statek powietrzny z nakazanym kursem lądowania po ścieżce podejścia. ILS występuje w trzech klasach, które m.in. wpływają na kategorię lotniska. Nowy ILS to THALES 420. Jest to urządzenie, które po spełnieniu warunków (w szczególności wyposażenia samego lotniska w system świateł, ograniczenie przeszkód, oznakowania) może pracować nawet w najwyższej kategorii.Obecnie nowy ILS pracuje w kategorii pierwszej czyli umożliwia lądowanie, gdy pułap chmur wynosi 60 m, a widzialność wzdłuż drogi startowej (RVR – runway visual range) nie mniej niż 550 m.Zasięg (pokrycie) ILS dla odbioru kierunku lądowania wynosi 30 NM.System składa się z dwóch zespołów urządzeń:

– Nadajnik kierunku: Localizer (LLZ); Marka i parametry urządzenia: THALES 421;

częstotliwość pracy 109.9 MHz, moc 25 W

– Nadajnik ścieżki schodzenia: Glide Path (GP); Marka i parametry urządzenia: THALES 422

częstotliwość pracy 333,8 MHz, moc 2 W

– Dodatkowo zestaw ILS jest uzupełniony o radiolatarnię DME do pomiaru odległości.Marka i parametry urządzenia: THALES 415;częstotliwość pracy 997 MHz, moc 100 WWięcej informacji na temat działania systemu ILS można znaleźć na stronie:

http://www.heading.enter.net.pl/ils1.htm

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...