Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Opłaty terminalowe 2009

W roku 2009 – podobnie jak w roku 2008 – obowiązywać będą dwie stawki opłat terminalowych pobieranych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej za zapewnianie służb żeglugi powietrznej na polskich lotniskach: 610,23 zł dla lotniska Warszawa-Okęcie oraz 888,71 zł dla pozostałych lotnisk, na których Agencja zapewnia służby kontroli ruchu lotniczego. Zróżnicowanie stawek pomiędzy Warszawą a pozostałymi […]

Porozumienie PAŻP z WAT

Podpisany list intencyjny umożliwi: 1)organizowanie staży naukowych i zawodowych dla pracowników drugiej Strony, 2)organizowanie roboczych wizyt w Jednostkach drugiej Strony, 3)wspólne opracowywanie projektów badawczo-rozwojowych, 4)wspólne opracowywanie i testowanie procedur nawigacji, 5)wzajemne udostępnianie bazy aparaturowo-sprzętowej i laboratoriów, do realizacji wspólnych i własnych prac badawczo-wdrożeniowych, 6)rozpowszechnianie informacji o działalności i wspólnych osiągnięciach, 7)organizowanie praktyk studentów WAT w […]

Szukaj...