Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Porozumienie PAŻP z WAT

Podpisany list intencyjny umożliwi:1)organizowanie staży naukowych i zawodowych dla pracowników drugiej Strony,

2)organizowanie roboczych wizyt w Jednostkach drugiej Strony,

3)wspólne opracowywanie projektów badawczo-rozwojowych,

4)wspólne opracowywanie i testowanie procedur nawigacji,

5)wzajemne udostępnianie bazy aparaturowo-sprzętowej i laboratoriów, do realizacji wspólnych i własnych prac badawczo-wdrożeniowych,

6)rozpowszechnianie informacji o działalności i wspólnych osiągnięciach,

7)organizowanie praktyk studentów WAT w Agencji.Wspólne prowadzenie i rozwijanie badań naukowych i wdrożeniowych na potrzeby Polskiej Agencji Żeglugi Podwietrznej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz podniesie kwalifikacje kadry naukowo-badawczej i pracowników inżynieryjno-technicznych obu stron porozumienia.


Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...