Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Opłaty terminalowe 2009

W roku 2009 – podobnie jak w roku 2008 – obowiązywać będą dwie stawki opłat

terminalowych pobieranych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej za

zapewnianie służb żeglugi powietrznej na polskich lotniskach: 610,23 zł dla

lotniska Warszawa-Okęcie oraz 888,71 zł dla pozostałych lotnisk, na których

Agencja zapewnia służby kontroli ruchu lotniczego.Zróżnicowanie stawek pomiędzy Warszawą a pozostałymi lotniskami wynika z

konieczności wypełnienia przepisów prawa wspólnotowego, w szczególności

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.

ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi

powietrznej, które jako podstawę dla ustanowienia stref pobierania opłat

terminalowych (rozumianych jako lotnisko lub grupa lotnisk, dla których

określono jedną stawkę jednostkową) wskazuje wyłącznie kwestie natężenia

ruchu lotniczego oraz kwestie operacyjne (zapewnienie służb kontroli ruchu

lotniczego).Dokonana przez Prezesa Urzędu analiza przedłożonych przez Polską Agencję

Żeglugi Powietrznej podstaw kosztowych opłat terminalowych potwierdziła ich

zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie zasad

określenia i alokacji kosztów.Zatwierdzone stawki jednostkowe opłat terminalowych wchodzą w życie z dniem

1.01.2009 r. i obowiązywać będą do końca 2009 rokuŹródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...