Wojewoda przekazał PAŻP powojskowy grunt pod inwestycje służące m.in. mazurskiemu lotnisku

Nowy ośrodek radiokomunikacyjny będzie znajdował się w odległości około 1,5 km od obecnego obiektu radiokomunikacyjnego, pełniącego funkcję zarówno nadawczą, jak i odbiorczą. Inwestycja jest zgodna ze strategią realizowaną w PAŻP mającą na celu rozdzielenie funkcji nadawania i odbioru. Usytuowana na oddanej w wieczyste użytkowanie nieruchomości inwestycja stworzy lepsze warunki dla rozwoju lotnictwa cywilnego w tym […]