NOWA WIEŻA POZNAńSKIEGO LOTNISKA Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kupiła od zarządcy poznańskiego lotniska nieruchomość, na której do 2015 roku powstanie nowa wieża kontroli ruchu TWR Poznań oraz ośrodek radiokomunikacyjny. Na terenie nieruchomości o powierzchni 0,7861 ha, położonej w północnej części Portu Lotniczego Poznań-Ławica, posiadającej dojazd od strony ulicy Przytocznej, zostanie zbudowana około 36-cio metrowa nowa […]

NOWA WIEÝA POZNAńSKIEGO LOTNISKA Polska Agencja Ýeglugi Powietrznej kupi?a od zarz?dcy poznańskiego lotniska nieruchomoú?, na której do 2015 roku powstanie nowa wieýa kontroli ruchu TWR Poznań oraz oúrodek radiokomunikacyjny. Na terenie nieruchomoúci o powierzchni 0,7861 ha, po?oýonej w pó?nocnej czćúci Portu Lotniczego Poznań-?awica, posiadaj?cej dojazd od strony ulicy Przytocznej, zostanie zbudowana oko?o 36-cio metrowa nowa […]

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kupiła od zarządcy poznańskiego lotniska nieruchomość, na której do 2015 roku powstanie nowa wieża kontroli ruchu TWR Poznań oraz ośrodek radiokomunikacyjny. Na terenie nieruchomości o powierzchni 0,7861 ha, położonej w północnej części Portu Lotniczego Poznań-Ławica, posiadającej dojazd od strony ulicy Przytocznej, zostanie zbudowana około 36-cio metrowa nowa wieża kontroli ruchu lotniczego […]