Dokumenty Baltic FAB w KE oraz tematy PAŻP na Komisji Infrastruktury

Komisja Europejska zaprosiła zainteresowane strony, państwa członkowskie oraz EASA do nadsyłania uwag w terminie do 6 czerwca 2012 r. oraz opublikowała do konsultacji komplet dokumentów rejestracyjnych Baltic FAB. http://ec.europa.eu/transport/air/single_european_sky/fab/baltic_en.htm Złożone przez Polskę dokumenty są kolejnym pakietem informacyjnym przedstawionym przez kraje tworzące FAB-y w Europie. Na stronach KE można zapoznać się również z dokumentami FAB-ów takich […]

26.04.2012 – Konferencja poświęcona rynkowi transportu lotniczego w Polsce pod hasłem: „Kryzys a perspektywy rozwoju transportu lotniczego w Polsce”.

Konferencja była adresowana w szczególności do zarządzających lotniskami, przewoźników lotniczych, władz samorządowych, agentów obsługi naziemnej, dziennikarzy zainteresowanych tematyką lotniczą oraz środowiska naukowego. W czasie konferencji omawiane były między innymi statystyki i prognozy ruchu pasażerskiego oraz ruchu lotniczego. PAŻP przygotowała materiał dotyczący aktualnych statystyk ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej oraz ruchu lotniczego w Polsce i […]