W Małopolsce planowane jest utworzenie trzech nowych małych lotnisk

Kilkudziesięciu samorządowców, przedstawiciele urzędów marszałkowskiego i wojewódzkiego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, aeroklubów urbaniści oraz specjaliści z Kraków Airport wzięli udział w seminarium poświęconym rozwojowi lotnisk w Małopolsce. Celem spotkania zorganizowanego przez Kraków Airport i Zespół Polityki Przestrzennej UMWM było przybliżenie władzom gmin, które starają się o uruchomienie lotnisk małego ruchu lotniczego […]

Posiedzenie Komitetu Strategicznego Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej

W pracach Komitetu stronie polskiej przewodniczył sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz. W skład polskiej delegacji wchodzili dyrektor Departamentu Lotnictwa MTBiGM – Krzysztof Kapis, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – Krzysztof Banaszek, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Maciej Rodak, dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Jerzy Lisowski, wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Zbigniew Mączka, a także przedstawiciele Ministerstwa Obrony […]

Seminarium „Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski – korzyści i utrudnienia”

W części panelowej omawiane były następujące zagadnienia: 1. przedstawienie planów rozwoju lotniska Międzynarodowego Portu Lotniczego im. J.P.II Kraków-Balice. 2. Strategia transportu lotniczego województwa małopolskiego na lata 2008-2030 – plany Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie rozwoju lotnisk – wpływ lotniska na rozwój regionu. 3. Kierunki rozwoju lotnisk w Polsce, zarządzanie przestrzenią powietrzną, bezpieczeństwo żeglugi powietrznej. 4. […]