Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Seminarium „Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski – korzyści i utrudnienia”

W części panelowej omawiane były następujące zagadnienia:

1. przedstawienie planów rozwoju lotniska Międzynarodowego Portu Lotniczego im. J.P.II Kraków-Balice.

2. Strategia transportu lotniczego województwa małopolskiego na lata 2008-2030 – plany Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie rozwoju lotnisk – wpływ lotniska na rozwój regionu.

3. Kierunki rozwoju lotnisk w Polsce, zarządzanie przestrzenią powietrzną, bezpieczeństwo żeglugi powietrznej.

4. Plany rozwojowe w Balicach w obrębie lotniska oraz poza jego granicami.


Uczestnicy zainteresowani rozwojem sieci lotnisk lokalnych i regionalnych w Małopolsce mieli też okazję do przedyskutowania zagadnień oraz omówienia możliwych do zrealizowania w najbliższym czasie działań koncepcyjnych, planistycznych i inwestycyjnych.
PAŻP reprezentowana była przez Prezesa Krzysztofa Banaszka, który przedstawił prezentację dotyczącą kierunków rozwoju lotnisk w Polsce, zarządzania przestrzenią powietrzną i bezpieczeństwa żeglugi powietrznej. W swoim wystąpieniu przekazał informacje na temat finansowania służb żeglugi powietrznej oraz zmian regulacji w tym zakresie prowadzących do ograniczenia subsydiowania kosztów służb kontroli lotniska (TWR) w ramach jednej strefy opłat. Ponadto w prezentacji Prezesa PAŻP, zasygnalizowane zostały prace Komisji Europejskiej i Parlamentu dotyczące regulacji i kierunkowych rozwiązań dot. pomocy publicznej dla lotnisk w Europie. Kluczowym zagadnieniem dla nowopowstających lotnisk będzie zdolność do finansowania swojej bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów. Należy dążyć do dywersyfikacji tych przychodów poprzez zachęcanie do zakładania różnego rodzaju działalności lotniczejUczestnicy zainteresowani rozwojem sieci lotnisk lokalnych i regionalnych w Małopolsce mieli też okazję do przedyskutowania zagadnień oraz omówienia możliwych do zrealizowania w najbliższym czasie działań koncepcyjnych, planistycznych i inwestycyjnych.Omawiano zagadnienia związane z ograniczeniami występującymi przy inwestycjach około lotniskowych, w szczególności zagadnienie przeszkód lotniczych oraz zagadnienia prawne (ustawy, rozporządzenia – wstępne propozycje zmian itp.).Komunikat prasowy Międzynarodowego Portu Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/competition

http://www.eesc.europa.eu/

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/L


Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...