Baltic FAB przesłał do Komisji Europejskiej dokumenty rejestracyjne w dniu 6 kwietnia 2012 roku.

W wyniku prac Grup Roboczych i PMO zaktualizowano dokumenty rejestracyjne FAB uwzględniając uwagi stron a finalne wersje dokumentów zostały przekazane Komisji Europejskiej, tworząc zgłoszenie Baltic FAB zgodnie z art 9a.3 Rozporządzenia (WE) nr 550/2004 [2], zmienionego Art. 2.5 z Rozporządzenia (WE) nr 1070/2009. Następujące dokumenty zostały przekazane do KE: Baltic FAB submission Signed version of […]