Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Baltic FAB przesłał do Komisji Europejskiej dokumenty rejestracyjne w dniu 6 kwietnia 2012 roku.

W wyniku prac Grup Roboczych i PMO zaktualizowano dokumenty rejestracyjne FAB uwzględniając uwagi stron a finalne wersje dokumentów zostały przekazane Komisji Europejskiej, tworząc zgłoszenie Baltic FAB zgodnie z art 9a.3 Rozporządzenia (WE) nr 550/2004 [2], zmienionego Art. 2.5 z Rozporządzenia (WE) nr 1070/2009.
Następujące dokumenty zostały przekazane do KE:

Baltic FAB submission

Signed version of State Agreement

Signed version of NSA Agreement

Signed version of ANSP Coomeration Agreement

Baltic FAB Concept of Operations

Baltic FAB Safety Case

Responses do the Comment Response DocumentDokumenty można również znaleźć na stronie internetowej Baltic FAB.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...