Polska Agencja Żeglugi Powietrznej serdecznie dziękuje wszystkim użytkownikom przestrzeni powietrznej za udział w konsultacjach.

W trakcie spotkania, rozpoczynającego proces formalnych konsultacji, przedstawiono szereg prezentacji oraz omówiono następujące zagadnienia. Omówiono zmiany w zawartości i formacie formularza planu lotu ICAO oraz sposobie jego wypełniania po 15 listopada 2012 r. Uczestników zainteresowały zasady oznaczania lotów szkolnych oraz, planowane do wprowadzenia wiosną 2013 roku dodawanie kodu lotniska do nazw punktów w trasach VFR. […]

Globalny Plan Żeglugi Powietrznej (GANP)

Ponad tysiąc delegatów z 120 państw i trzydziestu organizacji międzynarodowych uczestników AN-Conf/12, osiągnęli konsens w sprawie Globalnego Planu Żeglugi Powietrznej (GANP), planu działań mających na celu usprawnienie globalnego systemu zarządzania ruchem lotniczym. Canso (Civil Air Navigation Services Organisation) odegrała kluczową rolę w tym procesie, przedstawiając projektu dokumentów, które zostały zaakceptowane i włączone do projektów zaleceń. […]