Serwisy PANSA:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej serdecznie dziękuje wszystkim użytkownikom przestrzeni powietrznej za udział w konsultacjach.

W trakcie spotkania, rozpoczynającego proces formalnych konsultacji, przedstawiono szereg prezentacji oraz omówiono następujące zagadnienia.

Omówiono zmiany w zawartości i formacie formularza planu lotu ICAO oraz sposobie jego wypełniania po 15 listopada 2012 r. Uczestników zainteresowały zasady oznaczania lotów szkolnych oraz, planowane do wprowadzenia wiosną 2013 roku dodawanie kodu lotniska do nazw punktów w trasach VFR. W polu 8 (rodzaj lotu) formularza plan lotu należy wpisywać oznacznik „X”.Poinformowano o planach wdrożenia nawigacji obszarowej z wykorzystaniem sensora satelitarnego GNSS, dla lotnisk komunikacyjnych w oparciu o nawigację obszarową. Zainteresowanie wzbudziła również informacja o ponad dwudziestu procedurach GNSS przedłożonych do zatwierdzenia Urzędowi Lotnictwa Cywilnego oraz możliwości projektowania procedur dla lotnisk o różnych rodzajach nawierzchni. Ponadto Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pokreśliła gotowość do nawiązania współpracy z konkretnymi zarządzającymi lotnisk/lądowisk zainteresowanymi implementacją procedur GNSS (NPA, APV) dla lotnisk niekontrolowanych. Omówiono również możliwości testowania, jakości sygnału satelitarnego dla potrzeb lądowisk śmigłowcowych.

Omówiono rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące ADQ (Aeronautical Data Quality), ustanawiające procedury zapewniające odpowiednią, jakość danych i informacji lotniczych. Wprowadzenie ADQ nałoży istotne obowiązki na wszystkich uczestników procesu tworzenia, dostarczania, przetwarzania i publikacji informacji lotniczych, co znacznie zmniejszy ryzyko wypadku lotniczego, wynikającego z błędów w danych i informacjach lotniczych.Zaproponowano sformalizowanie konsultacji społecznych z użytkownikami przestrzeni powietrznej. Zaproponowano, jako metodę pozyskiwania opinii dotyczących planowanych zmian, umożliwiającą godzenie sprzecznych interesów oraz dotarcie z informacją do wszystkich zainteresowanych.Zaprezentowano modyfikację AIP VFR i mapę VFR, zawierające uwzględniające przepisy krajowe i międzynarodowe oraz zaproponowano dołączenie wkładkię z lądowiskami. W trakcie dyskusji w sprawie szczegółowości i czytelności mapy, zdecydowano o organizacji odrębnego spotkania na ten temat. W planach PAŻP jest tworzenie indywidualnych map wybranych fragmentów FIR EPWW oraz udostępnienie wersji na nośniki elektroniczne.Omówiono planowane zmiany struktur przestrzeni powietrznej w FIR EPWW w 2013 roku w tym reorganizację struktur przestrzeni terminalowych oraz wprowadzenie klasy przestrzeni D. Zwrócono uwagę na korzyści, jakie może przynieść lotnictwu ogólnemu wprowadzenie przestrzeni klasy D nad niektórymi lotniskami kontrolowanymi.Przedstawiciel Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaprezentował kierunki zmian regulacji zarządzania przestrzenią powietrzną (ASM) oraz zmiany w przepisach i rozporządzeniach dotyczących zarządzania i organizacji struktur przestrzeni powietrznej, nad którymi obecnie pracuje Urząd. Zwrócono uwagę na zamiar Urzędu Lotnictwa Cywilnego powiązania istnienia strefy ATZ z powołaniem tam służby AFIS, oraz na zamiar wprowadzenia procedury publikowania zmian w przestrzeni raz w roku. Docelowo struktury mają być radykalnie uproszczone a koncepcja elastycznego zarządzania przestrzenia (FUA) ma nie mieć zastosowania do „przestrzeni o nieznanym ruchu” (klasy G).Zaprezentowano aspekty związane z operacyjnym zarządzaniem przestrzenią powietrzną. Zebrani mieli okazję przekonać się o wpływie przestrzegania procedur przydziału na dostępność przestrzeni dla lotnictwa ogólnego.Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na nadmierną liczbę wydawanych NOTAM z ostrzeżeniami o pokazach z użyciem balonów, lampionów, ogni sztucznych, czy innych źródeł światła, w przestrzeni wykorzystywanej do żeglugi powietrznej.

Przedstawiciel Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP zaprezentował obecny status wojskowych organów ATS oraz zmiany w systemie szkolenia i pozyskiwania uprawnień lotniczych. Zaprezentowane propozycje udostępnią lotnictwu ogólnemu i komunikacyjnemu przestrzeń dotąd zamkniętą, dedykowaną lotnictwu wojskowemu. Na uwagę zasługują starania strony wojskowej o korzystną dla lotnictwa ogólnego wykładnię istniejących przepisów.

Zestawiono zredukowane minima widzialności w lotach VFR z warunkami pogodowymi VMC, oraz w przepisach Unii Europejskiej (SERA).W wyniku delegacji zawartej w Załączniku 2 do Konwencji Chicagowskiej, od maja 2012 roku obowiązują, opublikowane przez Prezesa PAŻP – zredukowane minima widzialności, zdefiniowanej progowo dla różnych przedziałów prędkości lotu. Dodatkowo w wprowadzono warunki pogodowe VMC dla nocnych lotów VFR.

Wywiązała się dyskusja w sprawie metody definiowania widzialności. W sekundach lotu z uwzględnieniem prędkości instrumentalnej (IAS) czy przyjęcia do kalkulacji prędkości Ground Speed?W dniu 4 grudnia 2012 r. wchodzą w życie europejskie przepisy SERA, chyba że państwo członkowskie podejmie decyzje o wprowadzeniu okresu przejściowego do 4 grudnia 2014 roku. Przyjmując wprost zapisy Rozporządzenia Nr 923/2012 Komisji Europejskiej – widzialność w locie VFR ponownie nie będzie mogła być niższa, niż 5 km ale „jeśli tak ustali właściwy organ, można wykonywać loty przy (..) widzialności nie mniej niż 1500 m (…) z prędkością przyrządową (IAS) 140 węzłów lub mniejszą (…)”.PAŻP wystąpi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zgodę na utrzymanie warunków opublikowanych w maju 2012 r. decyzją Prezesa PAŻP – do czasu uporządkowania aspektów legislacyjnych oraz zmian w publikacji AIP Polska.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...

animal hardcore porn you porm com big titty teen fucked tamil aunty xxx photo kink o rama where does ava addams live poonam dhillo hot guys who love to swallow cum cartoon vore porn how old is tt from cheer marie osmond nude adult videos for women hotel room xxx video culo rico xxx