Konsultacje społeczne dot. modyfikacji sieci punktów i tras VFR w rejonie lotniska Babice (EPBC)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące modyfikacji sieci punktów i tras VFR w rejonie lotniska Babice (EPBC). Propozycja zmiany wynika ze zidentyfikowanych w trakcie operacji na lotnisku EPBC potrzeb związanych z podniesieniem bezpieczeństwa lotów w rejonie lotniska Warszawa/Babice oraz potrzeby zmniejszenia hałasu na otoczenie lotniska EPBC. W listopadzie 2020 roku na Konferencji organizowanej […]