Serwisy PANSA:

Konsultacje społeczne dot. modyfikacji sieci punktów i tras VFR w rejonie lotniska Babice (EPBC)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące modyfikacji sieci punktów i tras VFR w rejonie lotniska Babice (EPBC).

Propozycja zmiany wynika ze zidentyfikowanych w trakcie operacji na lotnisku EPBC potrzeb związanych z podniesieniem bezpieczeństwa lotów w rejonie lotniska Warszawa/Babice oraz potrzeby zmniejszenia hałasu na otoczenie lotniska EPBC.

W listopadzie 2020 roku na Konferencji organizowanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego związek KTL AOPA Poland przedstawił pakiet propozycji zmian wokół lotniska Warszawa/Babice EPBC, opisany jako propozycja wspólnie wypracowana z większością stałych użytkowników lotniska, tj. Aeroklubem Warszawskim, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Centrum Usług Logistycznych. Propozycja ta zawierała siedem postulatów, z czego jeden (likwidacja trasy VFR EPWA E- EPBC) został zrealizowany wcześniej, natomiast postulaty nr 5 i 6 zostały wstępnie odrzucone jako niezasadne lub niemożliwe do realizacji:

  1. Likwidacja punktu EPBC LIMA;
  2. Zmiana procedur utraty łączności w locie VFR w ATZ EPBC i RMZ EPWA;
  3. Ustanowienie jednokierunkowych tras dolotowych/odlotowych pomiędzy punktem FOXTROTT a lotniskiem EPBC;
  4. Powiększenie granic poziomych ATZ EPBC w kierunku punktu EPWA ZULU;
  5. Powrót do stałej i zawsze obowiązującej wysokości kręgu (1800ft AMSL) w sektorze ATZ A;
  6. Ustanowienie trasy VFR pozwalającej na ominięcie CTR EPMO pomiędzy punktami EPMO QUEBEC i EPWA JULIETT.

Dokument dot. konsultacji zawiera opis powyższych założeń po wstępnej weryfikacji i dostosowaniu koncepcji KTL AOPA do potrzeb służb ATS zapewnianych przez PAŻP oraz po przeanalizowaniu pod kątem zgodności z krajowymi i międzynarodowymi przepisami lotniczymi.

Formularz – KONSULTACJE SPOŁECZNE Modyfikacje sieci punktów i tras VFR w rejonie lotniska Babice (EPBC)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...