Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Bliższa współpraca PAŻP i Politechniki Śląskiej w obszarze kształcenia personelu służb ruchu lotniczego

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Politechnika Śląska podpisały (13 grudnia br.) umowę szczegółową dotyczącą współpracy w obszarze kształcenia kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego. Jest to pokłosie podpisanego w kwietniu br. listu intencyjnego wyrażającego wzajemną wolę współpracy.

Politechnika Śląska ze wsparciem merytorycznym PAŻP, w ramach prowadzonej działalności odnoszącej się do kształcenia studentów w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego, kontynuuje starania związane z uruchomieniem w strukturach uczelni certyfikowanej organizacji szkolącej kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego. Z uwagi na ustawową rolę PAŻP jako instytucji powołanej m.in. do zapewnienia służb żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej, w ramach treści umowy, Agencja wyraziła gotowość do kontynuowania szkoleń na stanowiskach operacyjnych dla studentów, którzy uzyskają licencję S-ATCL.

Warto dodać, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej aktywnie rozwija współpracę z krajowymi uczelniami wojskowymi oraz cywilnymi w obszarze szkoleń personelu służb ruchu lotniczego.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...