Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Bliższa współpraca PAŻP i Politechniki Śląskiej w obszarze kształcenia personelu służb ruchu lotniczego

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Politechnika Śląska podpisały (13 grudnia br.) umowę szczegółową dotyczącą współpracy w obszarze kształcenia kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego. Jest to pokłosie podpisanego w kwietniu br. listu intencyjnego wyrażającego wzajemną wolę współpracy. Politechnika Śląska ze wsparciem merytorycznym PAŻP, w ramach prowadzonej działalności odnoszącej się do kształcenia studentów w Centrum Kształcenia Kadr […]

Konsultacje społeczne dot. modyfikacji granic stref ruchu lotniskowego (ATZ) dla lotnisk EPGL (Gliwice), EPPG (Kąkolewo), EPPT (Piotrków Tryb.)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczyna konsultacje społeczne modyfikacji granic stref ruchu lotniskowego (ATZ) dla lotnisk EPGL (Gliwice), EPPG (Kąkolewo), EPPT (Piotrków Trybunalski). W związku ze zwiększającą się aktywnością na lotniskach EPGL (Gliwice). EPPG (Kąkolewo), EPPT (Piotrków Trybunalski) i w ich bliskim sąsiedztwie (loty niehandlowe, loty samolotów szkolnych, skoki spadochronowe, loty szybowcowe, loty śmigłowców i wiatrakowców, […]

Nocne prace konserwacyjne PansaUTM w dniu 21 grudnia 2023

Uprzejmie informujemy, że w nocy z 21 grudnia 2023 r. w godz. 21:15 – 21:30 czasu lokalnego będą przeprowadzane planowe prace konserwacyjne infrastruktury teleinformatycznej PAŻP. W tym czasie mogą wystąpić problemy z systemem PansaUTM. 1. W przypadku problemów z dostępem do aplikacji Check-In loty należy zgłosić wysyłając maila na adres utm@pansa.pl zawierającego następujące informacje: imię i […]

Szukaj...