Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Konsultacje społeczne dot. modyfikacji granic stref ruchu lotniskowego (ATZ) dla lotnisk EPGL (Gliwice), EPPG (Kąkolewo), EPPT (Piotrków Tryb.)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczyna konsultacje społeczne modyfikacji granic stref ruchu lotniskowego (ATZ) dla lotnisk EPGL (Gliwice), EPPG (Kąkolewo), EPPT (Piotrków Trybunalski).

W związku ze zwiększającą się aktywnością na lotniskach EPGL (Gliwice). EPPG (Kąkolewo), EPPT (Piotrków Trybunalski) i w ich bliskim sąsiedztwie (loty niehandlowe, loty samolotów szkolnych, skoki spadochronowe, loty szybowcowe, loty śmigłowców i wiatrakowców, loty BSP, loty paralotni) w celu zwiększenia bezpieczeństwa, usprawnienia kontroli nad ruchem Kierującymi Lotami i możliwości sprawnego użytkowania lotnisk niezbędna jest zmiana granic ATZ.

Celem jest zmiana granic pionowych i poziomych ATZ EPGL (Gliwice) oraz wprowadzenie segmentacji ATZ, zmiana granic poziomych ATZ EPPG (Kąkolewo) oraz zmiana granic poziomych ATZ EPPT (Piotrków Trybunalski).

Zmiana granic ATZ EPGL i wprowadzenie segmentów doprowadzi do ułatwienia koordynacji przelotów w przestrzeni na styku trzech służb (FIS KRAKÓW, APP KRAKÓW i ATZ GLIWICE) poprzez wyeliminowanie nakładających się segmentów.. Dodatkowo, dopasowanie do kształtu ATZ EPRG zlikwiduje kolejną lukę pomiędzy przestrzeniami, gdzie dochodziło do sytuacji spornych dot. nawiązywania łączności pomiędzy Gliwice RADIO, Rybnik RADIO oraz Kraków INFORMACJA. Zmiana umożliw również wprowadzenie nowych planowanych przez zarządzającego lotniskiem procedur dla lotów VFR.

Zmiana granic poziomych ATZ EPPG w kierunku południowym oraz północnym związana jest ze zwiększeniem intensywności działalności Aeroklubu w Kąkolewie oraz Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej. Spodziewany jest dalszy wzrost działalności lotniczej ze względu na zakończenie budowy oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku. Zwiększenie granic ATZ umożliwi współdziałanie różnych typów szkoleń w granicach ATZ i zapewnienie im niezbędnej separacji między prowadzonymi operacjami.

Zmiana granic poziomych ATZ EPPT (segmentu A i B) w kierunku wschodnim w przestrzeni niekontrolowanej związana jest ze zwiększeniem aktywności użytkowników lotniska – Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej oraz LOT Flight Academy. Dodatkowo przy lotnisku w strefie spadochronowej realizowane są ćwiczenia wojsk NATO. Poszerzenie granic umożliwi użytkownikom ATZ zachowanie zwiększonej separacji statków powietrznych wykorzystujących wymienioną przestrzeń. Jedna ze stref pilotażu wykorzystywana przez użytkowników lotniska (na północ od miejscowości Sulejów) nie mieściła się do tej pory
w granicach ATZ co powodowało potrzebę zwiększonej liczby koordynacji. Zmiana pozwoli również użytkownikowi lotniska na planowaną korektę procedur VFR.

Więcej informacji:

  1. Pełny dokument z propozycją zmian (plik PDF);
  2. Formularz konsultacyjny (plik Word).
Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...