Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

FAB – Funkcjonalne Bloki PrzestrzeniJednym z kluczowych zagadnień wyznaczających przyszłość systemu ATM w Europie jest koncepcja Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni (FAB). Jest to również jeden z elementów koncepcji SES gdzie funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej mają stanowić mechanizmy zapewniające maksymalną przepustowość, bezpieczeństwo i wydajność sieci zarządzania ruchem lotniczym. Otoczenie regulacyjne wokół FAB wymaga jednak dodatkowej warstwy regulacyjnej – niezbędnej z punktu widzenia ANSP. Sprostanie wyzwaniom, przed którymi stoi transport lotniczy możliwe jest jedynie dzięki podjęciu wspólnych wysiłków przez sektor, państwa członkowskie, siły wojskowe, kraje trzecie i partnerów społecznych, przy pełnym wykorzystaniu istniejących mechanizmów konsultacyjnych przewidzianych dla SES.Zagadnienie wypracowania stanowiska naszego kraju oraz przygotowania się podmiotów działających w Polsce do tworzenia i udziału w FAB jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Prezesa PAŻP Pana Macieja Rodaka oraz było i jest przedmiotem zainteresowania Ministerstwa nadzorującego działalność PAŻP (poprzednio Ministerstwa Transportu obecnie Ministerstwa Infrastruktury). Polska ma szanse stać się siłą wiodącą w tworzeniu FAB0u w tej części Europu. Obecnie trwają prace nad oceną możliwości rozpoczęcia prac nad FAB-em w podstawowej konfiguracji opartej o przestrzeń powietrzną Polski i Litwy. Rozważane są również inne możliwe warianty tworzenia FAB-u w regionie Bałtyku.


Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...