Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Konferencja LOTNISKO 2008

Otwarcia konferencji „LOTNISKO 2008” dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Tadeusz Jarmuziewicz. Podczas swojego wystąpienia wiceminister przedstawił m.in. zarys prac legislacyjnych resortu związanych z sektorem transportu lotniczego oraz poinformował o planach związanych z analizą rynku która ma być w przyszłości podstawą do stworzenia spójnego programu rozwoju transportu lotniczego w Polsce. Wiceprezes Krzysztof Banaszek uczestniczył […]

FAB – Funkcjonalne Bloki Przestrzeni

Jednym z kluczowych zagadnień wyznaczających przyszłość systemu ATM w Europie jest koncepcja Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni (FAB). Jest to również jeden z elementów koncepcji SES gdzie funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej mają stanowić mechanizmy zapewniające maksymalną przepustowość, bezpieczeństwo i wydajność sieci zarządzania ruchem lotniczym. Otoczenie regulacyjne wokół FAB wymaga jednak dodatkowej warstwy regulacyjnej – niezbędnej z punktu […]

SES – przyszłość i rola PAŻP

Konferencja byłą między innymi wynikiem przygotowania i opublikowania Komunikatu KE nt. postępów w wykonaniu przepisów w ramach Jednolitej Przestrzeni Powietrznej z 20 grudnia 2007 roku i w dużej mierze zawierała przypomnienie kluczowych rekomendacji raportu Grupy Wysokiego Szczebla z lipca 2007 roku w odniesieniu do przyszłości europejskiego transportu lotniczego. Zagadnienie to wymaga również szczegółowej analizy oraz […]

Szukaj...