Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Konferencja LOTNISKO 2008

Otwarcia konferencji „LOTNISKO 2008” dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Tadeusz Jarmuziewicz. Podczas swojego wystąpienia wiceminister przedstawił m.in. zarys prac legislacyjnych resortu związanych z sektorem transportu lotniczego oraz poinformował o planach związanych z analizą rynku która ma być w przyszłości podstawą do stworzenia spójnego programu rozwoju transportu lotniczego w Polsce.Wiceprezes Krzysztof Banaszek uczestniczył w bloku tematycznym „Przewozy lotnicze w Polsce – stan obecny i perspektywy”. Podczas swojej prezentacji omówił m.in. dane dotyczące liczby operacji lotniczych w latach 2004 – 2007 oraz prognozowanego ich wzrostu w roku 2008. Przedstawił także informacje związane z infrastruktura CNS/ATM i aktualnym rozmieszczeniem naziemnych i trasowych pomocy radionawigacyjnych.W trakcie swojego wystąpienia wiceprezes podkreślił, iż Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczęła samodzielną działalność niespełna rok temu i obecnie stoją przed nią wyzwania związane z koniecznością m.in.: dostosowywania organizacji Agencji do zmieniających się warunków zewnętrznych (UE, SES, FAB), zapewniania ciągłości pracy służb odpowiedzialnych za żeglugę powietrzną oraz stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych szczególnie do zakupów związanych z zarządzaniem ruchem lotniczym.W sesji trzeciej poświęconej technologiom dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej reprezentował Pan Marian Sławiński – Kierownik Działu Procesów Jakości i Bezpieczeństwa Ruchu Lotniczego, który omówił zagadnienia związane z bezpieczeństwem żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej.Podczas swojej prezentacji Pan Marian Sławiński przedstawił m.in. złożoność otoczenia służb ATM, dane dot. wypadków lotniczych, które stanowią punkt wyjścia do oceny skuteczności procesów bezpieczeństwa, a także strukturę połączeń funkcjonalnych w procesie zarządzania ruchem lotniczym, wymagania europejskie dotyczące bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz istotę i poziomy integracji systemu SMS.Wśród uczestników konferencji byli także m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Janusz Mikuła, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Zbigniew Rynasiewicz, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki Maks Kraczkowski, prof. dr hab. Bogusław Liberadzki oraz przedstawiciele administracji rządowej, portów lotniczych i środowisk związanych z transportem lotniczym.W drugiej części konferencji uczestniczył także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński, który w sesji poświęconej finansowaniu budowy i modernizacji lotnisk i infrastruktury lotniskowej omówił prace jakie trwają w resorcie nad usunięciem stwierdzonych przez Komisję Europejską uchybień w obowiązującej procedurze planowania przestrzennego.Dwudniowa Konferencja „LOTNISKO 2008” umożliwiła zaproszonym gościom szeroką dyskusję na temat m.in.: problemów legislacyjnych i potrzeby szybkiego dostosowania obowiązującego prawa do zmieniających się warunków w sektorze lotniczym, finansowania i planowania infrastruktury lotniskowej, prac projektowych na rzecz rozbudowy i modernizacji lotnisk, a także nowoczesnych technologii wspierających bezpieczeństwo ruchu lotniczego.Podczas konferencji paneliści wielokrotnie podkreślili zarówno rolę jaką Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odgrywa obecnie i będzie odgrywała w przyszłości w bezpiecznym i efektywnym zarządzaniu przestrzenią powietrzną jak i bardzo dobre przygotowanie merytoryczne pracowników PAŻP.Polską Agencję Żeglugi Powietrznej na konferencji „Lotnisko 2008” reprezentowała także Kierownik Zespołu ds. Sprawozdawczości i Współpracy Marta Jabłońska – Cieśla, Kierownik Działu Planowania i Controllingu RCO Poland Ewa Suchora – Natkaniec oraz Kierownik Działu Funduszy Europejskich Aleksandra Karpińska.


Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...