Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Infrastruktura

Jednym z filarów w oparciu o który Polska Agencja Żeglugi Powietrznej świadczy służby żeglugi powietrznej (ang. Air Navigation Services – ANS) jest infrastruktura. Poczynając od gruntów i budowli skupionych przy 15 portach lotniczych i na terenie całej Polski, na zaawansowanych technologicznie systemach łączności, nawigacji i dozorowania (ang. Communication, Navigation and Surveillance – CNS) kończąc, PAŻP dysponuje licznymi zasobami infrastruktury, które bez uszczerbku dla podstawowej działalności mogą być wykorzystywane również przez firmy prywatne na zasadach najmu/dzierżawy:

  • Wynajem powierzchni (np. w budynkach i na masztach)
  • Dzierżawa gruntów i budowli
  • Dzierżawa maszyn i urządzeń
  • Udostępnianie mediów
  • Działalność telekomunikacyjna i teletechniczna (np. system ATIS, sieć AFTN i kanalizacja teletechniczna)
  • Inne

– PAŻP to nie tylko nieruchomości na terenie 15 portów lotniczych znajdujących się w największych miastach. PAŻP to również równomiernie rozlokowane w całym kraju ośrodki radiolokacyjne i radiokomunikacyjne, także w małych miejscowościach. Od Nowego Targu przez Gąbin do Trzebielina znajdą się obiekty zarządzane przez PAŻP – maszty dominujące nad okolicą, które mogą pełnić między innymi funkcje stacji bazowych dla operatorów telefonii komórkowej bądź innych podmiotów korzystających z systemów łączności bezprzewodowej – Magdalena Gruszczyńska, Starszy specjalista ds. rozwoju biznesu, 2-letnie doświadczenie pracy w PAŻP.

Szukaj...