Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Konsultacje społeczne dot. projektu reorganizacji tras lotnictwa wojskowego (MRT)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczyna konsultacje społeczne projektu reorganizacji tras lotnictwa wojskowego (MRT).

Przedmiotowa zmiana w przestrzeni powietrznej ma na celu utworzenie dodatkowych segmentów tras lotnictwa wojskowego (MRT) na potrzeby szkolenia lotniczego (przebieg tras na załączonych w PDF-ie mapkach).

Zakres planowanych do wprowadzenia zmian obejmuje utworzenie tras MRT w rejonie lotniska EPDE (na potrzeby 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego), w rejonie lotniska EPLY (na potrzeby 7 Dywizjonu Lotniczego), w rejonie lotniska EPTM (na potrzeby 7 Dywizjonu Lotniczego). Segmenty tras MRT zostaną opisane współrzędnymi. Granice pionowe segmentów będą wynosiły od GND do 1800 ft AMSL lub 2500 ft AMSL. Wszystkie segmenty tras MRT znajdować się będą w przestrzeni powietrznej klasy G. Dodatkowo, w miejscu łączenia poszczególnych segmentów, konieczne było wprowadzenie dodatkowych elementów, stanowiących łącznik pomiędzy segmentami MRT. Ze względu na dołączenie utworzonych segmentów do istniejącej siatki, niektóre segmenty tras zostały podzielone lub zmienią współrzędne (MRT 7, MRT 118).

Formularz – KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt reorganizacji tras lotnictwa wojskowego (MRT)

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...