Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Konsultacje społeczne dot. publikacji/modyfikacji stref TRA na potrzeby działalności aeroklubu krakowskiego i dolnośląskiego oraz AOS w Bezmiechowej Górnej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczyna konsultacje społeczne publikacji/modyfikacji stref TRA na potrzeby działalności aeroklubów krakowskiego i dolnośląskiego oraz Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej Górnej.

Celem zmiany jest zamiana istniejących stref AREA Pobiednik w strefy TRA o tych samych granicach poziomych i pionowych w celu uporządkowania zasad obowiązujących w trakcie wykonywania lotów przez Aeroklub Krakowski (w szczególności w odniesieniu do jednoznaczności klasyfikacji przestrzeni powietrznej), odniesienie górnej granicy TRA171 w rejonie lotniska w Mirosławicach (EPMR) do wysokości 3500ft AMSL, na wniosek Aeroklubu Dolnośląskiego oraz wprowadzenie strefy TRA w rejonie Bezmiechowej Górnej na potrzeby zabezpieczenia lotów szybowcowych.

Zmiana w rejonie lotniska Kraków-Pobiednik wynika z wniosku APP Kraków, który zwrócił uwagę na konieczność uporządkowania zasad wykonywania lotów w przestrzeni bezpośrednio sąsiadującej z przebiegiem procedur dolotowych do lotniska EPKK. W rezultacie zmiany rejony działalności sportowo-rekreacyjnej (opublikowane wcześniej na podstawie ERNIP3 – „Procedury Zarządzania Przestrzenią Powietrzną”, obowiązującego na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/123 z dn. 24 stycznia 2019) zostaną zastąpione przez niesklasyfikowane strefy TRA, jednoznacznie opisane w powszechnie obowiązujących przepisach krajowych. Zasady aktywności stref TRA będą opisane tak jak obecnie, w porozumieniu o współpracy. Tym samym zmieni się jedynie forma czasowego wydzielania przestrzeni powietrznej na potrzeby lotów Aeroklubu Krakowskiego, a nie jej skutek operacyjny. W założeniu wyeliminuje to niejednoznaczności w interpretacji zasad wykorzystania stref.

Zmiana w rejonie lotniska w Mirosławicach pozwoli Aeroklubowi Dolnośląskiemu na kontynuację prowadzenia działalności szkoleniowej po usunięciu rejonu typu AREA.

Strefa TRA w rejonie Bezmiechowej pozwoli na zabezpieczenie potrzeb szkoleniowych Akademickiego Ośrodka Szybowcowego.

Więcej informacji:

  1. Pełny dokument z propozycją zmian (plik PDF);
  2. Formularz konsultacyjny (plik Word).
Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...