Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Konsultacje społeczne dot. wprowadzenia stref TRA w celu zabezpieczenia lotów UAV (BSP) dla WOT w FIR EPWW

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia stref TRA w celu zabezpieczenia lotów UAV (Bezzałogowych Statków Powietrznych) dla Wojsk Obrony Terytorialnej w FIR EPWW .

Wprowadzane strefy nie są przeznaczone do stałej ani codziennej aktywności w ciągu roku. Przewidziana jest aktywność stref wyłącznie w trakcie trwania lotów szkolnych i treningowych organizowanych przez Wojska Obrony Terytorialnej. Planuje się:

  1. Wprowadzenie stref TRA w rejonie m Białystok – TR 175, TR 176, TR 177
  2. Wprowadzenie strefy TRA w rejonie m. Lublin – TR 178 i w rejonie m. Zamość – TR 179
  3. Wprowadzenie strefy TRA w rejonie m. Białobrzegi – TR 184AB
  4. Wprowadzenie strefy TRA w rejonie m. Ciechanów – TR 185
  5. Wprowadzenie strefy TRA w rejonie m. Bydgoszcz – TR 186

W ww. przypadkach wprowadzenie stref TRA ma na celu zabezpieczenie działań prowadzonych w przedmiotowych strefach, tj. czasowe oddzielenie ruchu prowadzonego w ramach tych działań od innego ruchu oraz w celu zapewnienia pozostałym użytkownikom przestrzeni powietrznej odpowiednich informacji na temat prowadzonych aktywności. Pełny dokument: plik PDF. Planowany termin wprowadzenia zmiany: 21 kwietnia 2022 r.

Formularz – KONSULTACJE SPOŁECZNE Wprowadzenie stref TRA w celu zabezpieczenia lotów UAV (BSP) dla WOT w FIR EPWW

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...