Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Konsultacje społeczne dot. wprowadzenia strefy TMZ oraz rejonu obowiązkowego składania planu lotu (FPL) w granicach poziomych tożsamych z RMZ Warszawa

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że konsultacje społeczne w zakresie wprowadzenia TMZ (Transponder Mandatory Zone) były prowadzone w 2019 r. i po uwzględnieniu komentarzy środowiska General Aviation (GA) projekt został zawieszony. Biorąc jednak pod uwagę dynamiczny rozwój sytuacji związanej z bezpieczeństwem państwowym a także z raportowanymi przez załogi przypadkami naruszeń przestrzeni kontrolowanej PAŻP ponawia konsultacje społeczne w tym zakresie.

Celem zmiany jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotów wykonywanych w rejonie lotnisk w Warszawie (EPWA), Warszawie-Babicach (EPBC) oraz Modlinie (EPMO) poprzez doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie statki powietrzne wykonujące loty w tym rejonie będą mogły być zobrazowane na wskaźniku radarowym służb ATS wykorzystujących radar wtórny wraz z identyfikacją lotu. Jest to szczególnie istotne dla monitorowania ewentualnych przypadków naruszeń przestrzeni kontrolowanej TMA Warszawa, CTR EPWA, CTR EPMO w rejonach, gdzie statki powietrzne dolatujące do lotnisk kontrolowanych w Modlinie i Warszawie znajdują się w pośredniej i końcowej fazie podejścia, blisko granicy z przestrzenią niekontrolowaną

Wprowadzenie obowiązku wykonywania lotów z włączonym transponderem w modach A i C w przestrzeni powietrznej w rejonie Warszawy pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w perspektywie stale wzrastającego natężenia ruchu lotniczego GA związanego przede wszystkim z lotniskami w Babicach oraz Modlinie, a także z tranzytowym ruchem VFR. Ustanowienie strefy TMZ pozytywnie wpłynie na świadomość sytuacyjną informatorów FIS, którzy będą mieli możliwość przekazania załogom precyzyjnej informacji o innym ruchu lotniczym. Ponadto, wprowadzenie strefy TMZ przełoży się pozytywnie na poprawę komfortu pracy kontrolerów APP Warszawa, poprzez umożliwienie odfiltrowania na zobrazowaniu radarowym statków powietrznych wykonujących loty poniżej segmentu A TMA Warszawa, pozwalając jednocześnie na jednoznaczną identyfikację przypadków naruszeń przestrzeni kontrolowanej.

Pełny dokument: plik PDF oraz formularz – Konsultacje społeczne TMZ EPWA.

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 18 kwietnia 2024 r.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...