Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Mały jubileusz PansaUTM

Niebawem miną trzy miesiące od chwili, gdy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadziła do pracy operacyjnej system PansaUTM powered by Hawk-e DroneRadar. Narzędzie umożliwiło koordynację lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) przez służby kontroli ruchu lotniczego na niespotykaną dotąd skalę. Początkowo, dzięki PansaUTM loty BSP można było koordynować w trzech strefach kontrolowanych lotnisk (CTR EPPO, EPMO, EPBY), z czasem system został wdrożony także w CTR EPGD, EPSC, EPLB oraz w sektorze FIS Gdańsk.

Okres ten, choć krótki, zdążył pokazać duże (i stale rosnące!) zainteresowanie systemem i jego funkcjonalnościami wśród operatorów dronów w Polsce. Dowiódł zarazem dojrzałości i odpowiedzialności użytkowników BSP, a zarazem ich troski o bezpieczeństwo operacji powietrznych.

W ciągu kwartału, pracownicy Działu Zarządzania Operacjami BSP PAŻP skoordynowali przy użyciu systemu PansaUTM ponad 2500 misji BSP w miejscach, gdzie konieczne jest uzyskanie zgody PAŻP na lot BSP (bliskość lotnisk kontrolowanych). Dzięki ich pracy, kontrolerzy ruchu lotniczego zyskali pewność, że misje te zostały zaplanowane w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a loty BSP będą przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. W tym samym okresie, operatorzy BSP wykonali ponad 50000 check-inów (czyli zgłoszeń lotów użytkowników w systemie PansaUTM), zarówno w przestrzeni kontrolowanej jak i niekontrolowanej. Tym samym, wykonywane przez nich operacje BSP stały się widoczne dla bezpośrednio zainteresowanych służb ruchu lotniczego – kontrolerów służby kontroli lotniska i informatorów FIS.

Rosnąca liczba check-inów i rozpatrzonych w czasie zaledwie trzech miesięcy planów misji dowodzą, jak duże znaczenie ma system PansaUTM dla koordynacji lotów dronów w polskiej przestrzni powietrznej i jak ogromnym ułatwieniem dla obydwu stron – operatorów BSP i służb ruchu lotniczego – stało się to narzędzie. To ogromny krok naprzód i element cyfrowej rewolucji, jaka ma miejsce w polskim przemyśle lotniczym. Stosowane dotychczas formy koordynacji lotów nie dawały możliwości obsługi tak dużej ilości operacji BSP. Liczba misji zaakceptowanych przez pracowników PAŻP w systemie PansaUTM w ciągu kwartału przekroczyła całkowitą liczbę misji skoordynowanych za pomocą korespondencji mailowej w całym 2019 roku.

Dodatkowo też check-in, który w myśl Ustawy z dnia 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 powinien być zrobiony przed każdym lotem BSP, umożliwia służbom ruchu lotniczego nawiązanie kontaktu z operatorem BSP i daje możliwość poinformowania go o sytuacji nietypowej, np. przelocie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dziękujemy operatorom BSP za tak dobre przyjęcie systemu PansaUTM i za to, że jesteście z nami!

Zapraszamy do śledzenia aktualności i licznika operacji dronowych na stronie: https://www.pansa.pl/u-space/.

TBC – to nie koniec dobrych wieści!

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...