Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Nowoczesne technologie zmieniają polskie niebo

  • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w czasie kryzysu stawia na dynamiczny rozwój innowacyjnych technologii cyfrowych w lotnictwie,
  • W poniedziałek Agencja wspólnie z partnerami złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wnioski o dofinansowanie dwóch projektów wspierających bezpieczeństwo oraz zarządzanie,
  • Dofinansowanie w konkursie, w którym startuje PAŻP wynosi 500 mln zł.

Monitoring przeszkód lotniczych oraz rozwój procesów zarządzania personelem to dwa ważne z perspektywy polskiego lotnictwa projekty badawczo-rozwojowe, o których dofinansowanie stara się Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Oba projekty opierają się na rozwoju technologii cyfrowych, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz dynamiczny rozwój procesów związanych z zarządzaniem czynnikiem ludzkim (ang. Human factors). Budżet konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w którym Agencja wspólnie z partnerami złożyła w poniedziałek wnioski o dofinansowanie, wynosi 500 mln.

Aktywne poszukiwanie środków na rozwój polskich technologii to część realizowanej od 2018 roku przez PAŻP strategii innowacyjności i rozwijania współpracy z rynkiem usług, dzięki czemu Agencja wspiera rozwój polskiego know-how i tworzy warunki do promocji polskich osiągnięć w kraju i na świecie.

Dwa kolejne projekty badawczo-rozwojowe PAŻP to jeszcze większa efektywność w zarządzaniu polskim niebem i utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej – mówi Janusz Janiszewski, prezes PAŻP.

Po sukcesie pilotażowego uczestnictwa w Programie SESAR, PAŻP cały czas aktywnie zabiega o pozyskiwanie środków na innowacje. Na początku maja Centrum Projektów Polska Cyfrowa przyznało 61 mln dofinansowania na projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” , który PAŻP realizuje wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego. 51 mln zł w ramach tego projektu Agencja przeznaczy na rozwój systemu PansaUTM, pierwszego w Europie operacyjnie działającego systemu do koordynacji lotów dronów. Dzięki pozyskanym środkom możliwa będzie dalsza optymalizacja i cyfryzacja procesów koniecznych dla bezpiecznego wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych, począwszy od rejestracji, certyfikacji, wydawania licencji i udostępniania szkoleń on-line , jak również na rozwiązania wspierające proces analizy ryzyka operacji BSP. Dzięki projektowi PAŻP możliwe będzie masowe udostepnienie każdemu zainteresowanemu podmiotowi usług elektronicznych pozwalających na sprawne i bezpieczne wykonywanie lotów „dronami”.

Cyfryzacja w lotnictwie nabrała tempa, więc tym bardziej cieszy nas, że inicjatywa PAŻP i partnerów ukierunkowana na badania i rozwój technologii cyfrowych, „NaviHub”, poszerzy się o kolejne projekty – dodaje Jarosław Niewiński, kierujący innowacjami w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Agencja jest dziś w ścisłej europejskiej czołówce pod kątem rozwoju i wdrażania innowacyjnych systemów w zarządzaniu ruchem lotniczym. Dzięki sprawnemu zarządzaniu i rozwijanym technologiom, PAŻP jest też liderem w redukcji opóźnień, a w okresach wzmożonego ruchu w przestrzeni powietrznej aktywnie wspiera sąsiadów w efektywnym zarządzaniu ruchem lotniczym.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...