Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
Zdjęcie przedstawiające samolot Papuga Beechcraft King Air 350i.

Papuga ponownie poleci na Litwę. PAŻP wygrywa przetarg Oro Navigacija

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej aktywnie poszukuje nowych źródeł finansowania. W ostatnich tygodniach Agencja wygrała przetarg ogłoszony przez litewską Oro Navigacija. Kolorowy samolot Inspekcji Lotniczej PAŻP potocznie zwany Papugą, będzie przez trzy lata wykonywał loty kontrolno-pomiarowe na terenie Litwy, a dochód z tej działalności zasili mocno nadwyrężony kryzysem budżet Agencji.

Agencja utrzymuje się dziś wyłącznie z opłat nawigacyjnych, które poprzez pandemię COVID-19 zostały mocno zachwiane. Wstrzymanie płatności Eurocontrol za usługi świadczone przez europejskie ANSP od lutego do maja, oznacza, że do listopada br. PAŻP jest całkowicie pozbawiona wpływów z tytułu wykonanych usług. PAŻP widzi tymczasem potencjał zarabiania na sprzedaży usług i produktów, takich jak te świadczone przez naszą Inspekcję Lotniczą. To idealny sposób na dywersyfikację przychodów w latach dekoniunktury, co pokazuje przykład naszych odpowiedników w innych państwach.

W czerwcu 2020 r. PAŻP wraz z innymi podmiotami świadczącymi usługi inspekcji lotniczej została zaproszona do złożenia oferty w przetargu na loty kontrolno-pomiarowe litewskich lotniczych pomocy nawigacyjnych w latach 2020-2023. W październiku br. oferta PAŻP została uznana za najkorzystniejszą z kilku nadesłanych, dlatego Agencja będzie odpowiedzialna za wykonanie łącznie sześciu kilkudniowych misji zaplanowanych na każdy rok, podczas których wszystkie pomoce nawigacyjne Oro Navigacija zostaną poddane sprawdzeniu. Opcjonalnie PAŻP może być również poproszona o przeprowadzenie kontroli naziemnej LPV / APV SBAS z podejściem według wskazań przyrządów i usług kontroli procedur na lotniskach w Połądze i Kownie. Kontrakt, który będzie obowiązywał od listopada 2020 r. do maja 2023 r., jest także kolejnym przykładem zaangażowania we wzajemną współpracę PAŻP i ON w Baltic FAB.

Warto także dodać, że pomimo trwającej pandemii COVID-19, Inspekcja Lotnicza PAŻP, wykonała w ostatnich miesiącach cztery zlecenia na loty kontrolno–pomiarowe dla dwóch europejskich instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, dla zarządcy lotniska oraz dla wykonawcy systemu ILS. Pierwszym z nich były pomiary w bazie NATO na Litwie – EYSA, Šiauliai (Szawle). Kolejne zostały zakończone pod koniec października. Na zlecenie cypryjskiego DCA zostało wykonana walidacja procedur podejścia do lądowania na lotniskach w Larnace LCLK (RNP APPROACH RWY 22) i Pafos LCPH (RNP APPROACH RWY 29). Natomiast na zlecenie mołdawskiego MoldATSA została wykonana okresowa kontrola z powietrza kiszyniowskich dwóch ILS/DME oraz DVOR/DME, oraz kontrola świetlnych pomocy nawigacyjnych (w tym czterech PAPI) na obu drogach startowych Międzynarodowego Portu Lotniczego w Kiszyniowie.

Inspekcja Lotnicza PAŻP istnieje od 1963 r. a do jej zadań należy: inspekcja lotniskowych urządzeń naziemnych oraz walidacja instrumentalnych procedur lotu. Flota Inspekcji Lotniczej PAŻP składa się z dwóch samolotów: L-410 UVP-E 15 “Turbolet” oraz Beechcraft King Air 350i.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...