POIiŚ 2014-2020

„Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym- etap II” (POIS.03.01.00-00-0027/16-01)

Koszt całkowity: 231 562 136 PLN
Dofinansowanie UE: 158 475 368 PLN

Okres realizacji: 2014 – 2022
Etap realizacji: REALIZOWANY

Źródło finansowania UE
Fundusz Spójności / Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 / Priorytet III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimedialnego / Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Beneficjent
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa
NIP: 522-283-83-21
REGON: 140-88-67-71
www.pansa.pl

Instytucja Pośrednicząca
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa,
NIP: 7010071270,
REGON: 141007145
www.cupt.gov.pl

Sygnalizowanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast
Odczyt tekstu - zaznacz tekst lewym klawiszem i wciśnij ikonę odtwarzaj