Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

„Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym” (POIS.06.03.00-00-009/11)

Koszt całkowity: 576 545 010 PLN
Dofinansowanie UE: 289 223 242 PLN

Okres realizacji: 2007 – 2016
Etap realizacji: ZAKOŃCZONY

Źródło finansowania UE
Fundusz Spójności / Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 / Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T / Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T

Beneficjent
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa
NIP: 522-283-83-21
REGON: 140-88-67-71
www.pansa.pl

Instytucja Pośrednicząca
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa,
NIP: 7010071270,
REGON: 141007145
www.cupt.gov.pl

Szukaj...