Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Aktualności - POIiŚ 2014-2020

DataInformacje o projekcie
czerwiec 2022Uruchomiono Wirtualny spacer prezentujący zadania realizowane w ramach projektu „Budujemy nowoczesną infrastrukturę lotniczą w Polsce. Nowe inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020”.
maj
2022
Zorganizowano konferencję online dotyczącą I bloku tematycznego „Nowoczesne systemy technologiczne”.
grudzień 2021Rozpoczęcie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu
kwiecień 2020Złożono jedenasty wniosek o płatność. Instytucja Pośrednicząca prowadzi jego ocenę merytoryczną
styczeń 2020Złożono dziesiąty wniosek o płatność. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano 2,3 mln PLN.
grudzień 2019Złożono dziewiąty wniosek o płatność. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano 10,3 mln PLN.
listopad 2019Najwyższa i najnowocześniejsza wieża kontroli ruchu lotniczego oddana do użytku operacyjnego Zakończył się trwający od października proces operacyjnego uruchamiania wieży kontroli ruchu lotniczego zlokalizowanej w Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice. Nowo wdrożona inwestycja znacząco wpłynie na bezpieczeństwo i poprawę płynności ruchu lotniczego, a przez ciekawą bryłę ma szansą stać się jedną z wizytówek całego regionu. Sala kontrolerów wyposażona jest w nowoczesne systemy zapewniające bezpieczeństwo i obsługę większego ruchu w przestrzeni powietrznej, min. w elektroniczne paski postępu lotu, przetwarzające dane lotniskowe oraz usługę umożliwiającą szybszą elektroniczną komunikację z załogami statków powietrznych.
wrzesień 2019Złożono ósmy wniosek o płatność. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano PLN.
lipiec 20194 lipca zawarto aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0027/16-01 projektu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym- etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Dzięki zwiększeniu kosztu całkowitego projektu oraz przyznanego dofinansowania, możliwe stało się rozszerzenie zakresu projektu o kilkanaście nowych inwestycji w infrastrukturę i systemy CNS, co w jeszcze lepszym stopniu przyczyni się do realizacji celu projektu.
czerwiec 2019Złożono siódmy wniosek o płatność. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano 2,0 mln PLN.
maj 2019Nowe radary PAŻP strzegą porządku na polskim niebie 23 maja 2019 roku zostały wdrożone operacyjnie cztery wtórne radary dozorowania MSSR (Monopulse Secondary Surveillance Radar) Mode S zlokalizowane w okolicach Szczecinka (SCM), Tarnobrzegu (TAM), Łomży (LOM), Rzeszowa (RSM). Są to nowoczesne, dwukanałowe urządzenia o zasięgu do 200NM, dostarczające rozszerzoną wtórną informację radiolokacyjną Mode S. Będą one wykorzystywane do prowadzenia radarowej kontroli obszaru polskiej przestrzeni powietrznej. Łączny koszt realizacji tych czterech inwestycji to 37,55 mln PLN netto, z czego dofinansowanie UE w ramach projektu wynosi 26,1 mln PLN netto Wdrożenie nastąpiło po kontroli Urzędu Lotnictwa Cywilnego i uzyskaniu wpisu do Rejestru Lotniczych Urządzeń Naziemnych.
marzec 2019Złożono szósty wniosek o płatność. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano 17,1 mln PLN.
grudzień 2018Zakończyła się budowa czterech radarów (radar w Stobiernej koło Rzeszowa, radar wtórny południe – wschód w Dąbrowicy, system radiolokacyjny północ – wschód w Mściwujach i radar wtórny MSSR północ – zachód w Skotnikach). Będą one wykorzystywane do prowadzenia radarowej kontroli obszaru polskiej przestrzeni powietrznej. Łączny koszt realizacji tych czterech inwestycji to 37,55 mln PLN netto, z czego dofinansowanie UE w ramach projektu wynosi 26,1 mln PLN netto. Od strony technicznej radary są gotowe do użytku. Obecnie trwa szkolenie personelu, przygotowywane są procedury dla służb technicznych i operacyjnych PAŻP. Kolejnym krokiem będzie pozyskanie wpisu do prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Rejestru Lotniczych Urządzeń Naziemnych, po którym nastąpi uruchomienie operacyjne radarów. Złożono piąty wniosek o płatność. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano 6,21 mln PLN.
wrzesień 2018Złożono czwarty wniosek płatność. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano 5,51 mln PLN.
czerwiec 2018Złożono trzeci wniosek o płatność. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano 1,32 mln PLN.
marzec 2018Złożono drugi wniosek o płatność. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano 25,25 mln PLN.
grudzień 2017Złożono pierwszy wniosek o płatność obejmujący wydatki związane z realizacją projektu od rozpoczęcia jego realizacji rzeczowej do końca października 2017. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, a do wypłaty przekazano 18,36 mln PLN.
wrzesień 201628 września w siedzibie PAŻP zawarto umowę o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0027/16-00 projektu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym- etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.
styczeń 2014Rozpoczęcie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu.