Serwisy PANSA:

Fundusz Spójności

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ 2014 – 2020) finansowany jest z 3 źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 4 905,9 mln EUR, Funduszu Spójności, kwotą 22 507,9 mln EUR, Środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 4 853,2 mln EUR.
Wkład UE w ramach III Oś Priorytetowej zapewniony jest ze środków Funduszu Spójności.

Głównym celem POIiŚ 2014 – 2020 jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.
Kluczowe obszary interwencji to gospodarka niskoemisyjna, adaptacja do zmian klimatu, ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, transport zrównoważony i bezpieczeństwo energetyczne.
Budżet programu wynosi 27,4 mld EUR.

III Oś Priorytetowa Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego przewiduje wsparcie ze środków Funduszu Spójności: 8 mld EUR w ramach Działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oraz 1,5 mld EUR w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych dla projektów w portach lotniczych w sieci TEN-T.
Większość projektów w tej Osi to projekty drogowe i kolejowe. Jedynym beneficjentem projektu lotniskowego jest PAŻP.

Projekt „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym – etap II” realizowany jest w latach 2014 – 2020. Obejmuje ponad 30 zadań inwestycyjnych, mających na celu rozwój infrastruktury łączności, nawigacji, dozorowania, zlokalizowanych na obszarze całego kraju i dotyczących całej polskiej przestrzeni powietrznej.
Dofinansowanie ze środków UE przyznane na realizację zadań inwestycyjnych wynosi 114,75 mln PLN.

animal hardcore porn you porm com big titty teen fucked tamil aunty xxx photo kink o rama where does ava addams live poonam dhillo hot guys who love to swallow cum cartoon vore porn how old is tt from cheer marie osmond nude adult videos for women hotel room xxx video culo rico xxx